ایران لایسنس

Disable Windows 10 Updates

26 تیر 1402 غیرفعال کردن آپدیت ویندوز

خاموش و یا غیرفعال کردن آپدیت ویندوز یکی از مشکلات کاربران در هنگام استفاده از ویندوز...

ادامه مطلب ...